Co zrobić gdy nastąpi zgon

Gdy zgon nastąpi w domu:
1. Pierwszym krokiem jest wezwanie pogotowia ratunkowego lub lekarza rodzinnego. Lekarz wystawi stwierdzenie zgonu, która jest podstawą do dalszych czynności związanych z pogrzebem.
2. Należy zadzwonić do Naszej Firmy pod całodobowy numer 693177575, aby odebrać i przewieźć ciało do chłodni.
3. Następnie trzeba udać się do Urzędu Stanu Cywilnego ( w miejscu gdzie nastąpił zgon), tam zostanie wydany akt zgonu. Trzeba mieć przy sobie kartę zgonu, dowód osobisty swój i zmarłego.
4.W celu dokonania wszelkich formalności pogrzebowych w  Naszej Firmie , należy zależy posiadać akt zgonu. Po rezerwacji daty i godziny , trzeba udać się do księdza w parafii zmarłego, aby potwierdzić termin pogrzebu.W przypadku, gdy pogrzeb odbędzie  się w innej parafii niezbędne jest zaświadczenie potwierdzające , iż zmarły był osobą wierzącą.

 Gdy zgon nastąpi w szpitalu lub innej placówce medycznej:
Większość niezbędnej dokumentacji jest już przygotowana  przez daną placówkę opiekuńczą.W tym przypadku prosimy o kontakt telefoniczny , aby odebrać i przetransportować zmarłego.

Gdy zgon nastąpi w miejscu publicznym: 
 Należy bezzwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe , które potwierdzi zgon , a także policję w celu wykluczenia działań osób trzecich.